Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Logo szkoły

17.05.2020 r.

Urodziny Lolka

Dar na Stulecie urodzin Jana Pawła II od Uczniów i Grona Pedagogicznego naszej szkoły. Więcej

Ikona
Ikona

z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie sposobu przygotowania, organizacji i przebiegu egzaminu ósmoklasisty Więcej...


 
Brak ikony

OD DNIA 25 MAJA (dla klas VIII) i 1 CZERWCA (dla klas IV-VII). Więcej...


 

22.05.2020 r., godz. 11.48
Procedury dotyczące organizacji zajęć

Brak ikony

rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Więcej...


 
Ikona

Prosimy o zapoznanie się z informacjami. Więcej...


 

Copyright

© 2010 - 2011 Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie
Zawartość merytoryczna: Iwona Kopka, e-mail: iwkopka@o2.pl; spn@nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.