Spacer z Powiatową Instytucją Kultury

Data: 24.10.2022 r., godz. 08.04    222
20 października 2022 roku, w Dniu Krajobrazu, uczestniczyliśmy w patriotycznym spacerze tematycznym zorganizowanym przez Powiatową Instytucję Kultury w ramach „Programu Edukacji Regionalnej: Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość powiatu legionowskiego”

Wydarzenie  poprowadził regionalista i krajoznawca pan Robert Nowiński  - Członek Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Legionowa.

Spacer rozpoczął się przed szkołą, gdzie 400 lat temu na tym terenie pojawili się Królowie „Snopkowie”, czyli Wazowie. Poznaliśmy trzech królów z rodziny Wazów. Ojca Zygmunta i jego dwóch synów, którzy również zostali królami, Władysława i Jana Kazimierza. 

Dowiedzieliśmy się, że była to dynastia szwedzka panująca w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w herbie której znajduje się właśnie snopek, czyli wiązka.  A dawny Nieporęt, był osadą bartniczą, w której przede wszystkim królowały lasy z przewagą drzew sosnowych. 

W 1596 roku król Zygmunt III Waza przeniósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy. W Nieporęcie, na terenie obecnego boiska i parkingu przyszkolnego powstał dwór myśliwski do którego to przybywał król, aby odpocząć od królewskich obowiązków. Dworek usytuowano w puszczy, która obfitowała w liczne cieki wodne, w tym rzekę Długą. Z „zebranych” wód powstał Kanał Królewski, który obecnie płynie ze stolicy i wpada do Jeziora ( Zalewu) Zegrzyńskiego, przepływa również obok Szkoły Podstawowej na ulicy Dworcowej.

Spod szkoły wyruszyliśmy na Plac Wolności, który znajduje się na jednej osi łączącej dwór myśliwski z parafialnym kościołem, świątynią, którą król Jan Kazimierz II Waza ufundował jako wotum za zwycięstwo nad Szwedami w 1668 roku. Barokowy kościół w Nieporęcie jest jednym z cenniejszych zabytków w powiecie legionowskim.

Na samym środku Placu podziwialiśmy prawie stu letni Dąb Wolności.

(Wiemy, że w listopadzie 1918 roku, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości, mieszkańcy Nieporętu posadzili dąb, warto dodać, że był to dąb czerwony, który nie jest gatunkiem naturalnie występującym na naszym terenie i pewnie dlatego się nie przyjął.) Prawdopodobnie 19 marca 1936 roku, w dniu imienin Józefa, co łączono z postacią Józefa Piłsudskiego, posadzony został drugi ( obecny) dąb.

Przed nieporęcką świątynią podziwialiśmy Figurę Matki Boskiej Pocieszycielki Strapionych postawioną w 1863 roku, jako votum za szczęśliwe ocalenie i powrót do domu w czasie Powstania Styczniowego.

W przykościelnej dzwonnicy, która wcześniej pełniła funkcję bramy z XVIII wieku, znajdują się dwa dzwony. Na jednym z nich znajduje się napis: "Krzyknęli chłopięta Jan Kazimierz jako król wyszedł z Nieporęta”.

Na terenie Kościoła zwróciliśmy uwagę ponad dwustuletnią lipę, pomnik przyrody, jedno z najstarszych drzew powiatu legionowskiego, jak dowiedzieliśmy się od naszego przewodnika, pana Roberta.  Naszą uwagę przykuły dwie tablice epitafijne, które znajdują się na zewnętrznej ścianie kościoła parafii NMP w Nieporęcie

Wielkim odkryciem okazała się umieszczona na dachu kościoła metalowa chorągiew  pochodząca prawdopodobnie z dworu myśliwskiego, który znajdował się obok naszej szkoły. Na chorągwi widnieje napis składający się z pierwszych słów; „Jan Kazimierz Król Polski i Szwecji”.

Ostatnim przystankiem naszego spaceru edukacyjnego był pobliski cmentarz parafialny. W starej bramie centralnej mogliśmy zobaczyć ślady po pociskach z II wojny światowej.

Odnaleźliśmy  centralny punkt cmentarza,  w miejscu dawnej kaplicy, gdzie obecnie znajduje się mogiła ks. Paulina Borsa.  Odwiedziliśmy zbiorową mogiłę żołnierzy Armii Krajowej

Ostatnim przystankiem była mogiła Bronisława Tokaja na której zapaliliśmy znicze, jako dowód pamięci o patronie naszej szkoły.  

Wycieczka śladami nieporęckiej historii była okazją do poznania ważnych miejsc, które codziennie mijamy w drodze do i ze szkoły. Poznaliśmy niezwykłą historię naszego zwykłego miejsca. W kontekście historii Polski, Jan Kazimierz przebywając w  Nieporęcie dowiedział się, że został królem Polski. A w kontekście historii Nieporętu, nasza szkoła mieści się na terenie dawnego dworu myśliwskiego Wazów.

Jesień i piękna pogoda to dobra okazja do aktywnych projektów historycznych na świeżym powietrzu. Gdy dodamy do tego miejscowe pamiątki historyczne to mamy receptę na udaną lekcję patriotyzmu. Te wszystkie elementy towarzyszyły nam  podczas „Edukacyjnego spaceru regionalnego”, który zorganizowała nam Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie. 

Serdecznie dziękujemy panu Robertowi Nowińskiemu za żywą lekcje historii.

Uczniowie klasy 1b 
ze Szkoły Podstawowej w Nieporęcie
wraz z wychowawcą Teresą Iwoną Bartosiewicz
( tekst autorski)

Edukacja regionalna
Edukacja regionalna, foto nr 1, Edukacja regionalna, foto nr 2, Edukacja regionalna, foto nr 3, Edukacja regionalna, foto nr 4, Edukacja regionalna, foto nr 5, Edukacja regionalna, foto nr 6, Edukacja regionalna, foto nr 7, Edukacja regionalna, foto nr 8, Edukacja regionalna, foto nr 9, Edukacja regionalna, foto nr 10, Edukacja regionalna, foto nr 11, Edukacja regionalna, foto nr 12, Edukacja regionalna, foto nr 13, Edukacja regionalna, foto nr 14, Edukacja regionalna, foto nr 15, Edukacja regionalna, foto nr 16, Edukacja regionalna, foto nr 17,