Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Logo szkoły

Europejski Tydzień Sportu 2019

(Zam: 01.10.2019 r., godz. 19.36)
Dopiero co przywitaliśmy się po wakacjach a już rozpoczęliśmy, dzięki zaangażowaniu wszystkich nauczycieli, wspólnie realizację działań związanych z programem Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
W ramach WSDZ realizujemy ogólnopolski program, "MŁODZI W AKCJI", którego celem jest inspirowanie uczniów do podejmowania nieszablonowych działań na rzecz swojej okolicy i jej mieszkańców.
W dniach 23 – 27 września 2019 roku, odbył się „Europejski Tydzień Sportu”, podczas którego przyłączyliśmy się do wspólnie obchodzonego przez całą Europę wydarzenia pod hasłem #BeActive (Bądź aktywny)
Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej, która ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia. Wydarzenie organizuje Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W ciągu całego sportowego tygodnia wykazaliśmy się wielkim duchem sportowej walki i tak jak w ubiegłym roku, odbyły się różnorodne, aktywności sportowe. Dzieci miały szansę wykazać się zwinnością i sprawnością fizyczną. Uczyły się zdrowej rywalizacji oraz umiejętności przestrzegania zasad i walki fair play.
Pani Anna Konopko prowadząca innowację pedagogiczną „W moim cyfrowym świecie” stworzyła nasze szkolne Logo promujące wydarzenie w naszej szkole.
I tak rozpoczęła się tygodniowa sportowa przygoda w naszej placówce. Oprócz popularnych i typowych zawodów sportowych bogatych w różne konkurencje, nasi uczniowie wykazali szeroką wiedzą w szkolnym konkursie wiedzy o sporcie – „Omnibusie sportowym“. Pytania do konkursu przygotowali uczniowie klasy 7c – sportowej pod opieką doradcy zawodowego pani Iwony Bartosiewicz. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi w ciągu 5 sekund można było otrzymać czepek, worek sportowy, torebkę nieprzemakalną na dokumenty, lub piłkę plażową. Wszystkim Omnibusom sportowym gratulujemy!
26 września (w czwartek) przypadał Międzynarodowy Dzień Języków Obcych. Koordynatorem tego dnia była pani Sylwia Żyszkowicz – nauczycielka języka angielskiego. To święto miało na celu podkreślenie, jak ważne jest uczenie się języków obcych oraz propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy. W tym dniu przyszliśmy do szkoły ubrani w nasze narodowe barwy, podkreślając tym fakt, iż mamy wielu polskich sportowców znanych na całym świecie. Warto zwrócić uwagę na kreatywność strojów, jakie tego dnia pojawiły się na szkolnych korytarzach. Doceniamy radosną postawę wielu uczniów i kreatywną, dziecięcą radość nauczycieli (zwłaszcza pań; Anety Bali, Marii Rębelskiej, Marii Zielińskiej czy Anny Szostek - brawa dla nich)
Jesteśmy szkołą z wielkimi historycznymi tradycjami. A naszych gminnych terenach miała miejsce Bitwa Warszawska w 1920 roku. Dlatego już od września realizujemy ogólnopolski projekt „Młodzi w Akcji“, aby przygotować się do 100 jej rocznicy.

Igrzyska olimpijskie – najstarsza i zarazem największa międzynarodowa impreza sportowa organizowana co 2 lata w różnych krajach, odbywa się zawsze pod hasłem szlachetnego współzawodnictwa i braterstwa wszystkich narodów. W naszej placówce „Igrzyska zerówczaków“ koordynowała pani Sylwia Ostrowska z paniami; Magdaleną Kowalewską, Ewą Zarzycką i Anną Szymczyk. Zerówkowi sportowcy uczestniczyły w specjalnie zorganizowanych na tę okoliczność igrzyskach. Dzieci w formie zabawy ćwiczyły sprawność ogólną, szybkość, dokładność, koordynację wzrokowo ruchową, a także uczyły się zdrowej rywalizacji, przestrzegania zasad fair – play oraz radzenia sobie z porażkami. Wszystkie te umiejętności kształtowane były w formie atrakcyjnej dla dzieci zabawy.
Ćwiczenia ruchowe odbywały się nie tylko w szkole, ale i na placu zabaw. Z wykorzystaniem kolorowych baloników oraz chusty animacyjnej zerówczaki wykonały wiele ciekawych zabaw i ćwiczeń przy akompaniamencie muzyki. Aktywność sportowa stworzyła okazję do treningu umiejętności społecznych – dzieci uczyły się współpracy, współzawodnictwa i kreatywności, a także nawiązywania relacji z rówieśnikami. Przy okazji mogły zaspokoić naturalną potrzebę ruchu, doświadczyć wielu uczuć, pozytywnych, jak i negatywnych. Zabawom ruchowym towarzyszyło wielkie zaangażowanie uczuciowe i emocjonalne, radość oraz zadowolenie młodych ludzi, które wprowadziło dobre samopoczucie i odprężenie umysłu. Natomiast w ramach zajęć świetlicowych pani Sylwia Ostrowska poprowadziła warsztaty Trenuj umysł, które miały na celu stymulowanie ogólnego rozwoju uczniów oraz pobudzanie funkcji poznawczych w zakresie: uwagi, koncentracji i pamięci.
W środę głównym punktem była Spartakiada klas I – III. Zawody sportowo – rekreacyjne na hali sportowej przygotowali wolontariusze z klasy VIIIB.

Celem zawodów ( dla równoległych klas) było propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci, zachęcanie do aktywności ruchowej dzieci, wzmacnianie wiary dziecka we własne siły oraz przygotowanie dzieci do przeżywania sukcesu i skutecznego radzenia sobie z porażkami. Wdrażanie do współpracy i współzawodnictwa zespołowego oraz dostarczenie dzieciom radości.
Dzieci radziły sobie znakomicie we wszystkich konkurencjach, a widzowie żarliwie kibicowali swoim faworytom. Nad prawidłowym przebiegiem spartakiady, zgodnym z zasadami fair play, czuwał zespół sędziowski w składzie wychowawców klas I – III.
W klasach pierwszych pan Tomasz Zalewski, nauczyciel w-f, przeprowadził pogadankę na temat zdrowego i aktywnego stylu życia i promowania właściwych nawyków dbania o zdrowie poprzez systematyczne uprawianie sportu. Klasa Ib sportowa „sprawdzała“ czepki na pływalni „FALA“ w Stanisławowie Pierwszym podczas zajęć ogólnorozwojowych pod czujnym okiem wychowawczyni, pani Katarzyny Kosmala. Klasa Ia z innowacją pedagogiczną „Kraina Twórczego Pierwszaka“ wykonała pracę plastyczną „Moje ulubione, owoce i warzywa“.
Kolejnym punktem był konkurs plastyczny dotyczący zagadnień profilaktyki zdrowia i aktywności fizycznej na szkolnej świetlicy zorganizowany przez panią Joannę Rosińską. Powstały ciekawe plakaty zachęcające do zdrowego i aktywnego stylu życia. Prace dzieci „Stawiam na zdrowie“, (które najpierw pokazane były na „Biegu Zajaca) obecnie można podziwiać na dolnym korytarzu.

Przez cały tydzień , podczas przerwy lekcyjnej (11.30 – 11.50) na hali sportowej pod opieką pań; Agaty Krasowskiej i Marleny Kuś odbywała się „Tańcząca przerwa“. Akcja „Tańczyć każdy może“, była wspaniałą zabawą integrującą uczniów i doskonałym sposobem na kreatywną aktywność ruchową podczas przerw.


Podczas ETS w dniach 23 – 27 września, na Zieloną Szkołę w Beskid Żywiecki, wyjechały klasy: Va, Vc oraz VIb. Zgodnie z założeniami pedagogiki Freineta- uczenie się przez przeżywanie przynosi większe efekty niż nauka w szkolnej ławce. Zielona szkoła to forma edukacji, której głównymi celami są; czynny wypoczynek, poprawa sprawności fizycznej i stanu kondycji zdrowotnej dzieci, upowszechnienie aktywnych form wypoczynku oraz nabywanie umiejętności dbania o swoje zdrowie i higienę ciała.

42 szkolnych wolontariuszy, rozpoczęło „świętowanie” sportu już w sobotę 21 września w nieporęckim lesie. Współorganizowało z Fundacją Active Life 8 „Bieg Zająca” pod nazwą „Jesienne bieganie dobre na pomaganie” Wolontariusze pobiegli z osobą niepełnosprawną jako „Zając”. Taką osobę w slangu biegowym nazwano ZAJĄCEM, stąd nazwa wydarzenia ,,Bieg Zająca”.
Podczas Biegu Zająca tradycyjnie zbierane były nakrętki dla Asi, która dzięki nim będzie miała szansę zakupu protezy przedramienia ręki. Wolontariusze obsługiwali strefę wydawania pakietów startowych, strefę medalową oraz strefę DKMS pod okiem pani Joanny Rosińskiej. Już w sobotę (21 września) poprzedzającą Tydzień Sportu, podczas charytatywnego Biegu Zająca (podczas lokalnej imprezy) wolontariusze promowali wydarzenie społeczności lokalnej poprzez plakaty oraz prace plastyczne.

Europejski Tydzień Sportu ma na celu promocję sportu i aktywności fizycznej. Ma zachęcać Europejczyków do regularnej aktywności na co dzień. Ma przede wszystkim edukować młode pokolenie i kształtować aktywny tryb życia oraz kształtować właściwe zachowania od najwcześniejszych lat życia.
Dlatego też podczas tego tygodnia zainaugurowano wiele szkolnych projektów, które będą trwały przez cały rok szkolny, są to między innymi:

- Cała rada pedagogiczna wraz z uczniami będzie realizowała ogólnopolski program „Młodzi w Akcji”.
- Pani Iwona Kopka wraz z zespołem nauczycieli, ogłosiła projekt „Pilni na tropie historii”. W dniu 12 października odbędzie się 4 Bieg Patrona Szkoły oraz jemu towarzysząca gra terenowa „Skarby Nieporętu”.
- Pani Maria Zielińska ogłosiła konkursy, zabawy i akcje biblioteczne
- Świetlica szkolna zaproponowała dodatkowe aktywności ogólnorozwojowe na hali sportowej.
- Pani Sylwia Ostrowska - dodatkowe zajęcia Trenuj umysł - Podczas zajęć uczniowie poznają tajniki wiedzy polisensorycznie, Ponadto udział w zajęciach zapewni uczniom potrzebę osiągania sukcesu i wzmocni ich poczucie własnej wartości, poznanie swoich mocnych i słabych stron.
- Pani Katarzyna Kosmala – dodatkowe Zajęcia teatralne - które stanowią szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej i wpływają korzystnie na wszechstronny rozwój dziecka. Są wspaniałym pomysłem na dobre spędzenie czasu wolnego.
- szkolny wolontariat - zorganizuje szkolny etap powiatowego konkursu plastyczno- literackiego "Honorowe krwiodawstwo-100 lat PCK"

Wszystkim uczestnikom ETS w SP Nieporęcie dziękujemy za sportową postawę. Dziękujemy również nauczycielom, którzy bardzo aktywnie zaangażowali się w organizację tegorocznego Europejskiego Tygodnia Sportu.

Aktywności zebrała Iwona Bartosiewicz


Film:Beactiv2019

Rejestr zmian

Wytworzył:Iwona Bartosiewicz, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Iwona Kopka, data: 01.10.2019 r., godz. 19.36
Ostatnia aktualizacja:Iwona Kopka, data: 02.10.2019 r., godz. 16.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.10.2019 r., godz. 16.16Iwona KopkaEdycja strony
02.10.2019 r., godz. 16.15Iwona KopkaEdycja strony
01.10.2019 r., godz. 19.41Iwona KopkaEdycja strony
01.10.2019 r., godz. 19.36Iwona KopkaDodanie strony

Copyright

© 2010 - 2011 Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie
Zawartość merytoryczna: Iwona Kopka, e-mail: iwkopka@o2.pl; spn@nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.