Szkoła jest jednostką podległą Gminy Nieporęt (http://www.nieporet.pl)
Logo szkoły

Zarządzenie Nr 4 /2019/2020

(Zam: 23.03.2020 r., godz. 13.19)
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie
z dnia 23 marca 2020 r.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam co następuje:

§1.
1. Ograniczam funkcjonowanie szkoły, w tym klas przedszkolnych, w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r., co jest równoznaczne z zamknięciem szkoły.
2. Czasowe ograniczenie funkcjonowanie szkoły polega na zawieszeniu prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
3. W okresie od 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania szkoły i oddziałów przedszkolnych, są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
4. W przypadku, gdy zadania szkoły nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik na odległość z poszczególnymi uczniami, dyrektor szkoły ustali inny sposób realizacji tych zadań w uzgodnieniu z organem prowadzącym i poinformuje o tym organ nadzoru pedagogicznego.
5. Od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. nauka odbywa się obowiązkowo z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§2.
1. W okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. ograniczam obowiązek świadczenia przez pracowników pracy na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
2. Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia ustalonego przez dyrektora.
3. Pracownicy administracji i obsługi mają graniczenie obowiązku świadczenia pracy na terenie szkoły, z wyjątkiem przypadków gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania szkoły.
4. Dyrektor poleca pracownikom administracji wykonywanie pracy zdalnej oraz jeżeli będzie to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki wykonanie określonych zadań na terenie szkoły.

§3.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.


Dyrektor szkoły
Edyta Kuś

Rejestr zmian

Wytworzył:Edyta Kuś, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Iwona Kopka, data: 23.03.2020 r., godz. 13.19
Ostatnia aktualizacja:Iwona Kopka, data: 23.03.2020 r., godz. 13.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.03.2020 r., godz. 13.19Iwona KopkaDodanie strony

Copyright

© 2010 - 2011 Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie
Zawartość merytoryczna: Iwona Kopka, e-mail: iwkopka@o2.pl; spn@nieporet.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 marca 2010 r.