Godziny otwarcia

Liczba odwiedzających: 1680

Biblioteka czynna:

Poniedziałek, wyorek, czwartek 8.00 - 14.00
Środa 8.00 - 15.00
Piątek 8.00-13.00

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW:

ŚRODA 15.00- 16.00

 W bibliotece szkolnej w roku szk. 2022/2023 za prace organizacyjno- techniczne i pracę pedagogiczną odpowiada:

 mgr MARIA ZIELIŃSKA