Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Data: 20.04.2022 r., godz. 18.04    1172
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2022/2023

Zgłoszenia przyjmowane są do końca kwietnia 2022 r.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej - plik do pobrania