Konkurs ortograficzny „Mały Mistrz Ortografii” oraz Szkolny Konkurs Matematyczny „Mistrz Rachunków”

Data: 13.05.2023 r., godz. 15.47    283
W marcu i w kwietniu w naszej szkole odbył się Konkurs ortograficzny „Mały Mistrz Ortografii” oraz Szkolny Konkurs Matematyczny „Mistrz Rachunków”.

W czwartek 30 marca odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny „Mały Mistrz Ortografii” dla klas drugich.

Celem konkursu było wyłonienie spośród uczniów klas drugich szkoły podstawowej Mistrza Ortografii oraz pokazanie wartości uczenia się i nabywania umiejętności poprawnego posługiwania się językiem ojczystym w piśmie.

W konkursie wzięło udział ośmioro dzieci z klasy 2a oraz troje z klasy 2b.

Dzieci pisały dyktando pt. "Wiosna i zwierzęta".

Tytuł "Małego Mistrza Ortografii" klas drugich zdobył Maksymilian Jadeszko z klasy 2a.

Wyróżnienia otrzymali:
Franciszek Ostrowski z klasy 2a
Mikołaj Cieszyński z klasy 2b
Julia Jesionek z klasy 2a.

Gratulacje!!!

W kwietniu odbył się Szkolny Konkurs Matematyczny „Mistrz Rachunków” przeznaczony dla uczniów klas I – III, z podziałem na kategorie wiekowe, dla których przygotowano osobne zestawy zadań. Uczniowie musieli wykazać się znajomością wykonywania działań matematycznych oraz szybkością liczenia.

Mistrzami Rachunków w poszczególnych kategoriach zostali następujący uczniowie:

Klasa I - Maciej Zemlański

Klasa II – Kuba Witkowski

Klasa III – Karina Kańska.

Wyróżnienia otrzymali:

Nikola Girczyc, Paweł Śliwka, Aleksander Kublik, Ignacy Socha, Julian Malczewski, Franciszek Ostrowski, Franciszek Turek, Nikita Panczesznyi, Olaf Miętek, Adam Pietrzak, Oskar Oktaba, Igor Nasuta.

Wszystkim nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy, a Radzie Rodziców bardzo dziękujemy za sfinansowanie nagród.

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych dla zwycięzców w obydwu konkursach odbyło się dnia 10 maja 2023 roku.

Organizatorzy:

Małgorzata Stromecka
Joanna Betańska

Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków
Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 1, Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 2, Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 3, Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 4, Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 5, Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 6, Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 7, Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 8, Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 9, Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 10, Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 11, Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 12, Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 13, Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 14, Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 15, Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 16, Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 17, Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 18, Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 19, Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 20, Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 21, Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 22, Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 23, Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 24, Mistrz Ortografii i Mistrz Rachunków, foto nr 25,