Pomoc materialna

Liczba odwiedzających: 579

Drodzy Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z formami pomocy dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Pomocy socjalnej na terenie Gminy Nieporęt udziela
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Plac Wolności 2A
05-126 Nieporęt
tel. 22 490 43 41 lub 44
e-mail: gopsnieporet@wp.pl

Godziny otwarcia:
Pn: 8.00 - 16.00
Wt: 8.00 - 16.00
Śr: dzień pracy wewnętrznej
Cz: 8.00 - 16.00
Pt: 8.00 - 16.00

Formy pomocy materialnej dla uczniów:

Stypendium szkolne

O stypendium szkolne mogą ubiegać się m.in. uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Wnioski o stypendium szkolne należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej do 15 września każdego roku szkolnego.

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny może być przyznany w związku z trudną sytuacją materialną spowodowaną zdarzeniem losowym. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w terminie do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia losowego.

Obiady szkolne

Pomoc w formie posiłków może być udzielona uczniowi w ramach programu Posiłek w szkole i w domu lub poza programem - ze środków własnych gminy. Decyzję o przyznaniu obiadów szkolnych wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej, po rozpoznaniu sytuacji rodzinnej ucznia.
https://liblink.pl/iXbLpnRWhH

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej i na stronie internetowej ośrodka
https://liblink.pl/pz11lZbFLL


Proszę o informowanie wychowawców lub pedagoga szkolnego o trudnej sytuacji rodziny. W miarę możliwości postaramy się pomóc.

Pozdrawiam
Joanna Kossowska - pedagog szkolny