Biblioteka

Liczba odwiedzających: 1151

Bibliotekarki:

mgr Maria Zielińska

mgr Anna Konopko

Zasady korzystania z biblioteki w r. szk. 2021/22


1.W bibliotece obowiązuje maseczka i dezynfekcja rąk.
2. Do biblioteki szkolnej uczniowie wchodzą z zachowaniem dystansu - maksymalnie 3 osoby tzn. następni uczniowie wchodzą dopiero, gdy wyjdą poprzedni.
3. Po wejściu do biblioteki uczeń staje w wyznaczonym miejscu.
4. Odkłada oddawaną książkę do przygotowanego pojemnika.
5. W pomieszczeniu z regałami może przebywać jednocześnie 5 osób, które po wybraniu książek opuszczają pomieszczenie.
6. Książki z księgozbioru podręcznego można wypożyczać do domu na okres jednego tygodnia.
7. W okresie pandemii ograniczamy czas pobytu do niezbędnego minimum, aby jak najwięcej uczniów mogło wypożyczyć książki.

Biblioteka to strefa ciszy

Nie przychodzicie do biblioteki w celu spotkań towarzyskich lub zabawy.
Swobodny dostęp do regałów jest przywilejem uczniów, którzy systematycznie wypożyczają (co najmniej 1 książka na miesiąc) i terminowo zwracają książki oraz przestrzegają regulaminu zachowania w bibliotece. Pozostali uczniowie zgłaszają się po książki do bibliotekarki czekając przy biurku.

Zwrot książek

Przypominamy o terminowym zwracaniu książek do biblioteki. Książki wypożycza się na dwa tygodnie.

Jeśli książka jest nadal potrzebna, należy o tym poinformować bibliotekarza. Wasi koledzy też chcą czytać, a czasem brakuje dla nich książek. Pomyślcie o tym, że i wy możecie być w takiej sytuacji. Przetrzymywanie książek jest niekoleżeńskie.