Hymn

Liczba odwiedzających: 752

Sztandar szkoły

słowa: H. Szewczuk, W. Smoczyński
muz. P. Wróbel

Sztandar nas wszystkich jednoczy
Sztandar to symbol i więź
Pod tym sztandarem dziś kroczysz
Jemu szacunek i cześć


Szkoła dostała już imię
Tego co sam przykład dał
Bo wszystko pisze się czynem
A czyn jego stąd się brał


Oświatę wniósł do zagrody
Kaganek świeci do dziś
Stąd czerpią siłę narody
Nieśmy sztandar jego i my