Ogłoszenie Dyrektora - sytuacja epidemiczna

Data: 12.09.2021 r., godz. 15.24    Liczba odwiedzających: 740

 

Szanowni Państwo.
w trosce o zdrowie uczniów, nauczycieli i pracowników, przypominam, że w szkole obowiązują procedury zapobiegające szerzeniu się covid 19 i innych infekcji:

1. Do szkoły/przedszkola może przychodzić tylko:
a) uczeń/pracownik zdrowy, tj. bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
b) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
c) uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
2. Osoba przyprowadzająca ucznia do szkoły/przedszkola i odbierająca go ze szkoły/przedszkola nie może mieć objawów chorobowych wskazujących na infekcję górnych dróg oddechowych.
3. Przez objawy, o których mowa w pkt. 1a i pkt. 2, rozumie się:
 podwyższoną temperaturę ciała (38 st. C),
 ból gardła,
 kaszel,
 ból głowy i mięśni,
 problemy z oddychaniem lub duszności,
 uczucie wyczerpania,
 zaburzenia smaku i węchu.
W pierwszych dniach szkoły zauważyłam, że niektórzy uczniowie przychodzą do szkoły z objawami chorobowym. Bardzo proszę o nie przychodzenie do szkoły dzieci chorych. W takim przypadku będziemy prosić rodziców o odbiór dziecka ze szkoły.
Dyrektor Szkoły
Edyta Kuś