INNOWACYJNA SZKOŁA. INNOWACYJNY NAUCZYCIEL. 2020

Data: 01.10.2021 r., godz. 19.47    948
30 września 2021 roku odbyło się III Międzynarodowe Forum Nowatorstwa Pedagogicznego

30 września 2021 roku,  podczas  III Międzynarodowego Forum Nowatorstwa Pedagogicznego ( pod patronatem honorowym Mazowieckiego Kuratora Oświaty),  w Domu Polonii na Zamku w Pułtusku,  pani Teresa Iwona Bartosiewicz została  wyróżniona za innowacyjne działanie. Z rąk pana Jarosław Zaronia - Dyrektora  Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli odebrała statuetkę „Innowacyjna Szkoła 2020” za autorski projekt pt: „SENTYMENTALNA PODRÓŻ DO SZKOŁY SPRZED STU LAT”.

Jednym z ważnych kryteriów oceny jakości innowacyjnego działania było jego harmonijne współistnienie z celem, jakim jest rozwijanie kompetencji kluczowych uczenia się przez całe życie. Zadaniem organizatorów było przygotowanie przestrzeni edukacyjnej do wypromowania najciekawszych  rozwiązań. W tym elitarnym gronie znaleźli się nauczyciele z Warszawy, Łodzi, Białegostoku, jak również z Węgier, Wilna i Wielkiej Brytanii.

 Dzięki innowacyjnym działaniom pani Teresy  Iwony Bartosiewicz nasza szkoła znalazła się w międzynarodowej sieci współpracy i samokształcenia innowacyjnych nauczycieli w obszarach: dydaktyki, wychowania i zastosowania TIK w edukacji.  Przedstawione i planowane w przyszłości inicjatywy, w zamyśle ich autorów, mają służyć pobudzeniu na rzecz nowatorstwa pedagogicznego rozumianego jako działanie oparte z jednej strony na solidnych podstawach teoretycznych, z drugiej strony na najnowszych praktykach w edukacji, jako spotkanie wartości przedstawicieli wielu instytucji i środowisk zaangażowanych w poszukiwanie i odkrywanie nowego, jako kreowanie wizji rozwoju szkoły i jej otoczenia.

Więcej informacji ukaże się w najbliższym  „Meritum” – Mazowieckim Kwartalniku Edukacyjnym.

Teresa Iwona Bartosiewicz 

mscdn.JPG (1.29 MB)INNOWACYJNA SZKOŁA. INNOWACYJNY NAUCZYCIEL. 2020
INNOWACYJNA SZKOŁA. INNOWACYJNY NAUCZYCIEL. 2020, foto nr 1, INNOWACYJNA SZKOŁA. INNOWACYJNY NAUCZYCIEL. 2020, foto nr 2, INNOWACYJNA SZKOŁA. INNOWACYJNY NAUCZYCIEL. 2020, foto nr 3, INNOWACYJNA SZKOŁA. INNOWACYJNY NAUCZYCIEL. 2020, foto nr 4, INNOWACYJNA SZKOŁA. INNOWACYJNY NAUCZYCIEL. 2020, foto nr 5, INNOWACYJNA SZKOŁA. INNOWACYJNY NAUCZYCIEL. 2020, foto nr 6, INNOWACYJNA SZKOŁA. INNOWACYJNY NAUCZYCIEL. 2020, foto nr 7, INNOWACYJNA SZKOŁA. INNOWACYJNY NAUCZYCIEL. 2020, foto nr 8, INNOWACYJNA SZKOŁA. INNOWACYJNY NAUCZYCIEL. 2020, foto nr 9,

100 lat.png (2.12 MB)