Nietypowy sposób sprawdzania wiedzy na lekcji historii

Data: 18.01.2022 r., godz. 14.20    424
Sprawdziany, kartkówki i terminarz w Librusie zaznaczony różnymi kolorami. Tak teraz wygląda uczniowska codzienność… Okazuje się, że nie musi tak być, sprawdzanie poziomu wiedzy i umiejętności może odbyć się inaczej. Uczniowie klasy IV a i IVb, pod kierunkiem p. Edyty Kuś , w ramach realizacji projektu edukacyjnego z historii, przygotowali teczki portfolio dotyczące realizowanych tematów.

Celem projektu, poza sprawdzeniem wiedzy, było przede wszystkim rozbudzenie zainteresowania przedmiotem, zachęcenie do poszukiwania informacji w różnych źródłach i kształtowanie umiejętności do oddzielania informacji ważnych, od tych mniej istotnych. To uczeń sam decydował, którymi informacjami chce się podzielić z klasą i jakie treści znajdą się w teczce, czy będą to teksty legend, podobizny władców z dynastii Piastów, mapy historyczne, własnoręcznie wykonane rysunki i opisy czy ciekawostki z życia klasztornego.

Uczniowie zwrócili uwagę, że taka forma pracy  przyniosła wymierne efekty. Nie tylko zdecydowanie zmniejszyła poziom stresu, ale również  pozwoliła rozwinąć zainteresowania i była  formą spędzenia czasu z rodziną.

Prace uczniów można obejrzeć na wystawie przy kąciku Patrona. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z materiałami zgromadzonymi przez uczniów klas czwartych.

Nietypowy sposób sprawdzania wiedzy
Nietypowy sposób sprawdzania wiedzy, foto nr 1, Nietypowy sposób sprawdzania wiedzy, foto nr 2, Nietypowy sposób sprawdzania wiedzy, foto nr 3, Nietypowy sposób sprawdzania wiedzy, foto nr 4, Nietypowy sposób sprawdzania wiedzy, foto nr 5, Nietypowy sposób sprawdzania wiedzy, foto nr 6, Nietypowy sposób sprawdzania wiedzy, foto nr 7, Nietypowy sposób sprawdzania wiedzy, foto nr 8, Nietypowy sposób sprawdzania wiedzy, foto nr 9, Nietypowy sposób sprawdzania wiedzy, foto nr 10, Nietypowy sposób sprawdzania wiedzy, foto nr 11, Nietypowy sposób sprawdzania wiedzy, foto nr 12, Nietypowy sposób sprawdzania wiedzy, foto nr 13, Nietypowy sposób sprawdzania wiedzy, foto nr 14, Nietypowy sposób sprawdzania wiedzy, foto nr 15,