Wspomaganie rozwoju dziecka o specjalnych potrzebach

Liczba odwiedzających: 348
Materiały pomocnicze dla rodziców do kształcenia na odległość dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych opracowane przez Zespół ds pomocy specjalistycznej.