Specjaliści

Liczba odwiedzających: 1784

Pedagog:
 mgr Joanna Kossowska

Psycholog:
mgr Jolanta Rosińska - Włodarczyk 

Logopeda: 
mgr Joanna Bożyk

Doradca zawodowy: 
mgr Teresa Iwona Bartosiewicz