Specjaliści

Liczba odwiedzających: 2831

Pedagog, pedagog specjalny:
 mgr Joanna Kossowska

Pedagog szkolny

Pedagog specjalny

 

Psycholog:
dr Jolanta Rosińska-Włodarczyk
Poniedizałek 8:00 - 14:30
Wtorek 8:00 - 10:30
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 10:00
Piątek 8:00 - 9:00
okienka
11:30-14:30

Logopeda: 
mgr Joanna Bożyk

Doradca zawodowy: 
mgr Teresa Iwona Bartosiewicz
poniedziałek - 7.00-7.45