Zebrania i dni otwarte

Liczba odwiedzających: 2864
Terminy zebrań i dni otwartych w roku szk. 2023/24

Zebrania:

11.09. 2023 r. – zebrania organizacyjne, wybór przedstawicieli rodziców do Rady Rodziców
09.10.2023 r.
08.01.2024 r.
03.06.2024 r.- powiadomienie Rodziców o ocenach przewidywanych.

Dni otwarte:

06.11.2024 r.
04.12.2023 r. - powiadomienie Rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednim zachowaniem
04.03.2024 r.
08.04.2024 r.
13.05.2024 r.- powiadomienie Rodziców o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieodpowiednimnagannym zachowaniem