Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Liczba odwiedzających: 2153

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r., poz. 1635)

 

Wniosek do Dyrektora o realizację WWRD