Godziny otwarcia

Liczba odwiedzających: 2413

Biblioteka czynna:

Poniedziałek, wyorek, środa, piątek 8.00 - 14.00
Czwartek 7.45-11.45 i  13.40–14.40

 W bibliotece szkolnej w roku szk. 2023/2024 za prace organizacyjno- techniczne i pracę pedagogiczną odpowiadają:

 mgr MARIA ZIELIŃSKA i mgr ANNA SZOSTEK

Biblioteka to strefa ciszy –rozmawiamy  zawsze przyciszonym głosem.

Wypożyczone książki należy oddać po dwóch tygodniach, dotyczy to również lektur.

Wszyscy korzystający z biblioteki szkolnej  są zobowiązani do zapoznania się z regulaminem zachowania w bibliotece oraz jego przestrzegania.