Skład Rady Rodziców

Liczba odwiedzających: 1078

Rada Rodziców 2022/2023

Przybysz Ewa  kl. 0b -przewodnicząca

Gajewska Edyta kl. IIIb - skarbnik

Zemlańska Monika kl. VIb - sekretarz

Członkowie:

Malinowski Jacek kl. 0a

Sitarska-Socha Karolina  kl. Ia

Ostrowska-Burzyńska Anna kl. Ib            

Godlewska Beata kl. IIa           

Maślanka Michał kl. IIb           

Woźniak Magdalena kl. IIIa                    

Voroshylova Anastasiia kl. IVa         

Garbat Katarzyna kl. IVb

Kosmowski Krzysztof kl. Va

Raźniak Iwona kl. Vb

Zych Karolina kl. VIa

Gajda Joanna kl. VIIa

Milewska Katarzyna kl. VIIIa

Szybowska Aneta kl. VIIIb